Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, en waarom zou mij dan het leren vervelen.
Hiëronymus van Alphen

Waarom Techniek&ik?

Er is meer behoefte aan bètatechnische specialisten en aan mensen die kunnen denken en doen: mensen die in staat zijn om technologie toe te passen en nuttig te maken. Dat vraagt om competenties zoals:
• samenwerken
• creativiteit
• ICT-geletterdheid
• probleemoplossend vermogen
• een nieuwsgierige en onderzoekende houding
 
Skills van de 21e eeuw
Kortom een actieve, kritische en analytische leerhouding. Skills die nodig zijn in de 21e eeuw. Het ontwikkelen van deze skills begint al in de wieg. Het is onze taak de natuurlijke nieuwsgierigheid en interesse van de kinderen te stimuleren en hen uit te dagen hun talenten te ontwikkelen. Daarom speelt Techniek&ik in op vragen van kinderen en alledaagse situaties. Bijvoorbeeld: “Hoe lang duurt het voordat regenwater verdwijnt?” Of: “Waarom lost thee beter op in warm water?”
 
Onderzoekend en ontwerpend leren

Deze van nature aanwezige ontdekkende houding vraagt om een vernieuwende, meer coachende manier van het begeleiden van onze kinderen. Met behulp van een speciaal ontwikkeld workshopaanbod leidt Techniek&ik leerkrachten en pedagogisch medewerkers op om met behulp van onderzoekend en ontwerpend leren (technische) talenten bij kinderen te herkennen, erkennen en te stimuleren. De speciaal ontwikkelde lessen en materialen op het gebied van natuurwetenschap, wiskunde en techniek helpen daarbij. Door te spelen, te onderzoeken en te proberen, leren kinderen zichzelf en de wereld om zich heen kennen.
 
Een nieuwe generatie
Op deze manier draagt Techniek&ik bij aan een nieuwe generatie, die klaar is voor de beroepswereld van Wetenschap en Techniek. Dat is samen bouwen aan een sterk Nederland!