Nieuwsarchief

Nieuw lesmateriaal in samenwerking met bedrijfsleven
Onze dagelijkse ervaringswereld biedt veel boeiende aanknopingspunten om natuurwetenschappelijke en technologische thema’s nader te bekijken. Door samenwerking met bedrijven is het mogelijk een kijkje te nemen in de actuele technologische ontwikkelingen. Door de inzet en betrokkenheid van medewerkers van Philips en ASML zijn reeds bestaande en nieuwe thema’s van Techniek&ik verrijkt vanuit de context van het bedrijfsleven. Zo wordt met city-farming gezocht naar oplossingen voor het toekomstige voedselprobleem. Verder wordt gekeken naar de positieve en negatieve gevolgen van straling en kinderen ontdekken de werking van een camera. De high tech kennis van Philips en ASML is omgezet naar lesmateriaal op het niveau van kinderen van de basisschool. Zes onderzoekskaarten maken het kinderen mogelijk om hun ervaringen met licht en energie te verkennen en verdiepen.

Download de leskaarten


Workshops Techniek&ik gevalideerd door registerleraar.nl

De cursussen van Techniek&ik zijn gevalideerd en opgenomen in registerleraar.nl. Deelnemende leerkrachten kunnen deze professionaliseringsworkshops voortaan toevoegen aan hun registerdossier. Maak je als leerkracht gebruik van het lerarenregister, vraag dan de codes op via info@techniek-en-ik.nl. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf de start van Techniek&ik. De workshops water, energie, lucht, chemie, licht, krachten en geluid zijn elk gevalideerd met 12 register uren (RU).


September 2015

Techniek&ik nieuwsbrief kwartaal 3


 

Mei 2015

Techniek&ik nieuwsbrief kwartaal 1


 

April 2015:

Techniek&ik certificaat voor Kindcentrum Het Talent
Kindcentrum Het Talent in Asten heeft techniekeducatie dit jaar structureel verankerd in het lesprogramma en mag zichzelf daarom een officiële Techniek&ik- locatie noemen. Op 2 april ontvingen zij het officiële Techniek&ik certificaat. Om voor het certificaat in aanmerking te komen volgden de pedagogisch medewerkers van Korein Kinderplein Asterstraat en leerkrachten van Basisschool Deken van Hout in Asten de basistrainingen van Techniek&ik. Daarnaast voerden ze diverse techniekprojecten uit. Samen met de kinderen verdiepten zij zich onder andere in de thema’s water en lucht. Zo zochten ze bijvoorbeeld met de kinderen antwoord op vragen als: Hoe kun je ijs  laten smelten? Welke stoffen lossen op in water? Wat zit er in lucht? En hoe werkt zwaartekracht? Techniek&ik wenst jullie veel techniekplezier!

januari 2015:
onderzoekend en ontwerpend leren met Techniek&ik

Techniek&ik is een succesvol educatief programma dat kinderen helpt spelenderwijs hun talenten te ontwikkelen. Techniek&ik leidt leerkrachten en pedagogisch medewerkers op tot Techniek&ik-coaches met behulp van een continu trainingsaanbod. Door workshops met herkenbare natuurwetenschappelijke en technische thema’s, uitdagend (les)materiaal en aandacht voor de pedagogische en didactische basishouding blijven kennis en kunde van de Techniek&ikcoaches op een hoog niveau. Binnen de workshops staat het onderzoekend en ontwerpend leren als didactiek centraal.

onderzoekcirkel ontwerpcirkel


januari 2015:
stimulans voor wetenschap- en techniekeducatie in Brainport

Op vrijdag 9 januari ondertekenden Korein Groep en Fontys Hogeschool Kind en Educatie – de initiatiefnemers van Techniek&ik – samen met ASML, Philips Nederland, Summa Welzijn en Hogeschool de Kempel het convenant Techniek&ik Brainport.

Het convenant komt voort uit de landelijke erkenning van Techniek&ik als invulling van de Jet-Net Junior Hub in Zuidoost-Nederland door Staatssecretaris Dekker van het ministerie van OCW. Met de samenwerking bundelen de Techniek&ik Brainport-partners de krachten om de basisvorming voor kinderen van 0 tot 13 jaar op het gebied van (natuur)wetenschap en techniek in Zuidoost-Nederland op de kaart te zetten.

nationaal Techniekpact 2020

De partners realiseerden elk reeds jarenlang activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van wetenschap en techniek voor kinderen tussen 0 en 13 jaar in de kinderopvang en het primair onderwijs. Via de Jet-Net Junior Hub Zuidoost-Nederland, zetten zij zich vanaf nu gezamenlijk in om ieder kind op een gestructureerde manier in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie. Dit sluit aan op het eerste actiepunt uit het door het Rijk vastgestelde Nationaal Techniekpact 2020.

contextrijk leren

ASML, Philips Nederland, Summa Welzijn en Hogeschool de Kempel sluiten aan bij het Techniek&ik-initiatief van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Korein Groep om gezamenlijk de aansluiting van Techniek&ik op het bedrijfsleven te realiseren. Zij maken het contextrijke leren mogelijk door onder andere de inzet van medewerkers, Techniek&ik-trainers en het organiseren van events. Via een effectief certificeringssysteem, de Techniek&ik-community en een digitaal kindportfolio wordt er een stevige basis gelegd voor het toekomstig technisch talent.

talentontwikkeling

Techniek&ik is gebaseerd op het ‘proven concept’ van het succesvol gebleken Duitse initiatief Haus der Kleinen Forscher, waarvoor Techniek&ik de Nederlandstalige licentie bezit. Korein Groep en Fontys Hogeschool Kind en Educatie hebben dit omgewerkt naar de Nederlandse situatie in een educatief concept dat kinderen stimuleert op zoek te gaan naar hun talenten en begeleiders coacht deze talenten te herkennen, erkennen en stimuleren.


december 2014:
nationale onderwijstentoonstelling

Techniek&ik staat van 27 t/m 31 januari 2015 op de Nationale onderwijstentoonstelling.
Kom gerust naar een van onze workshops of neem een kijkje in onze stand in hal 9.


nieuwsbrief november 2014:
» Download de nieuwsbrief van november 2014 (pdf)


oktober 2014:
conferentie 'Actie=Reactie' van Biologie Plus

Techniek&ik staat 21 november op de conferentie 'Actie=Reactie' van Biologie Plus. 
Meer informatie op hun website.


oktober 2014:
landelijke erkenning voor Techniek&ik

Woensdag 1 oktober erkende Staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Techniek&ik als invulling van de Jet-Net Junior Hub in Zuidoost-Nederland. Dit gebeurde tijdens de aftrap voor het Actieplan 'Kiezen voor Technologie'. Het Actieplan stimuleert met concrete maatregelen en programma's het inbedden van Wetenschap en Techniek in het basis- en voortgezet onderwijs. In de Jet-Net Junior Hub Zuid-Oost bundelen Techniek&ik - een initiatief van Korein Groep en Fontys Hogeschool Kind & Educatie - ASML, Philips Nederland en Hogeschool de Kempel de krachten. Samen zetten zij via de hub de basisvorming voor kinderen van 0 tot 13 jaar op het gebied van (natuur)wetenschap en techniek in Zuidoost-Nederland op de kaart, zodat kinderen op een gestructureerde manier in aanraking komen met wetenschap en technologie.

aansluiting op het bedrijfsleven

ASML, Philips Nederland en Hogeschool de Kempel sluiten aan bij het Techniekik-collectief om met name de aansluiting op het bedrijfsleven te realiseren. Zij maken het contextrijke leren mogelijk door onder andere de inzet van medewerkers, Techniek&ik trainers en het organiseren van events. Via een effectief certificeringssysteem, de Techniek&ik-community en een digitaal kindportfolio wordt er een stevige basis gelegd voor het toekomstig technisch talent.


september 2014:
op weg naar leerlijnen Wetenschap & Techniek

SLO heeft het 'Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld' gepubliceerd. Dit richtinggevende leerplankader voor Wetenschap & Techniek is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het geeft richting aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het leerplankader is te downloaden op de website van SLO.


6 september 2014:
uit de NRC-bijlage 'Jong Geleerd'

 


nieuwsbrief juli 2014:
» Download de nieuwsbrief van juli 2014 (pdf)


19 juni 2014:
eerste certificaten Techniek&ik uitgereikt

Basisschool De Mijlpaal in Nuenen is de eerste school met een certificaat van Techniek&Ik. De school aan de Brabantring kreeg de erkenning donderdagmorgen 19 juni. Donderdagmiddag volgde het eerste kinderdagverblijf: Korein Kinderplein aan de Don Boscostraat in Eindhoven. De openbare basisschool heeft het certificaat verdiend door techniekeducatie structureel op te nemen in het lesprogramma. Pedagogisch medewerkers van Korein Kinderplein en alle leerkrachten van de school hebben een basisopleiding gehad en diverse projecten uitgevoerd. Zo zijn leerlingen van de onderbouw bezig geweest met vragen als: Hoe kan het dat water omhoog stroomt? En hoe ontstaan waterdruppels? Met de oudere kinderen heeft de school in samenwerking met ASML en betrokken ouders robots gebouwd.

Techniek&Ik komt voort uit het Duitse Haus der kleinen Forscher uit Berlijn. Speciaal voor de gelegenheid kwam Michael Fritz, directeur van het techniekeducatie-project, uit Duitsland over. "Ik ben trots dat Techniek&ik in Nederland vorm krijgt", aldus Fritz. Hij verwacht de komende tijd meerdere certificaten uit te kunnen reiken op scholen en kindercentra.


24 mei 2014:
Dutch Technology Week

Tijdens de Dutch Technology Week was Techniek&ik aanwezig met activiteiten voor kinderen en hun ouders op locatie van AMSL, AutomotiveNL, Mechatronica, High Tech Campus en Eindhoven 8. 
 


april 2014:
Techniek&ik in de media

Deze maand is Techniek&ik in diverse media verschenen: 

Artikel in Eindhovens Dagblad (pdf) 

Artikel in BBMP (pdf) 

Magazine City of Life Venlo:

 


11 april 2014:
basisschool De Mijlpaal in Nuenen onderzoekt de eigenschappen van lucht

Eindhovens Dagblad schrijft hierover: 

 


13 januari 2014:
Alexander Pechtold bezoekt training Techniek&ik

In het kader van de D66-Onderwijstour bracht fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 op 13 januari een bezoek aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Daar liet hij zich met enkele Kamerleden informeren over het onderwijsconcept Techniek&ik. Er werd gesproken over het belang van wetenschap en techniek bij het ontwikkelen van talenten van kinderen. De gehanteerde didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren heeft hierin een centrale plek. 


 


nieuwsbrief januari 2014:

» Download de nieuwsbrief van januari 2014 (pdf)


persbericht oktober 2013:
eerste Techniek&ik-coaches gecertificeerd

Vandaag ontvingen 11 pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie De Blauwe Krokodil en Korein Kinderplein en 2 leerkrachten van SBO Petraschool het certificaat voor de eerste workshopTechniek&ik: een educatief concept dat zich richt op het herkennen, erkennen en stimuleren van technisch talent bij kinderen. Hiermee zijn zij de eerste officiële Techniek&ik-coaches van Nederland.

De deelnemers volgden de eerste basisworkshop over het thema Water. Deze training heeft hen concrete handvatten aangereikt voor het vormgeven van techniekactiviteiten. Ze kregen theorie, praktische tips en inspirerende ideeën. 'Ik geef al jaren techniekles en deze training heeft me geleerd hoe ik de lessen op een andere manier kan aanpakken', vertelt Trudie Ruiter van SBO Petraschool. 'We zijn al gestart met een groep kinderen en zij waren erg betrokken en vonden het leuk om zelf op onderzoek uit te gaan.'

dagelijks met techniek aan de slag

Met deze eerste training hebben de deelnemers een start gemaakt om dagelijks aan de slag te gaan met het begeleiden van kinderen bij technische en wetenschappelijke vraagstukken en proefjes. In de vervolgworkshops blijven de deelnemers zich continu scholen aan de hand van wetenschappelijke en pedagogische thema's. Doordat zowel kinderopvang als basisonderwijs deelnemen aan Techniek&ik ontstaat er een doorgaande ontwikkelingslijn bij kinderen en wordt techniekeducatie verankerd in het (les)aanbod.

over Techniek&ik

Techniek&ik is gebaseerd op een bewezen en succesvolle methodiek uit Duitsland 'Haus der kleinen Forscher' waarbij het onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. Initiatiefnemers Korein Groep en Fontys Hogeschool Kind en Educatie leiden leerkrachten en pedagogisch medewerkers op in de methodiek. De initiatiefnemers willen met deze beproefde methodiek en aanpak bereiken dat kinderen spelenderwijs hun technische talenten leren kennen en vormen. Dat doen ze samen; onderwijs, kinderopvang, ouders, het bedrijfsleven en overheden. Zo dragen meerdere partijen bij aan de technische talenten van de toekomst.


lancering nieuw techniekprogramma voor onderwijs en kinderopvang

Woensdag-middag 5 juni lanceerden Korein Groep en Fontys Hogeschool Kind & Educatie - tijdens de Dutch Technology Week - het educatieve programma Techniek&Ik. Het programma is gebaseerd op de bewezen Duitse methodiek Haus der kleinen Forscher, waarbij het onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. Met deze methode willen beide organisaties kinderen tussen de 0 en 13 jaar stimuleren hun talent voor wetenschap en techniek te ontdekken en ontwikkelen. Twee aspecten die steeds belangrijker worden in de huidige maatschappij en arbeidsmarkt. De middag werd bijgewoond door een aantal interessante sprekers. Een kort verslag:

Prof. dr. Ruben Fukkink, hoogleraar in de kinderopvang, benadrukte deze middag het belang van techniekeducatie bij jonge kinderen en gaf daarbij aan dat de houding van begeleiders essentieel is. Fukkink: 
'Wat Korein Groep en Fontys Hogeschool Kind & Educatie met dit programma bieden, is een enorme stap vooruit. Het geeft professionals concrete handvatten om op een open manier de wetenschappelijke en technische ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dat is innovatief en gedurfd. Maar zeker hard nodig in een maatschappij die steeds meer gefocust is op taalontwikkeling, terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om technisch personeel.'

Ook Leontien Peeters, Communicatie directeur van de Bernard van Leer Foundation, had een duidelijke visie op de toegevoegde waarde van techniekeducatie. Peeters: 
'Vraag je aan ondernemers wat zij zoeken in hun toekomstige medewerkers? Dan krijg je als antwoord steeds vaker competenties als creatief, innovatief en ondernemend te horen. Maar dat zijn nu net de competenties die we bij kinderen nog niet voldoende stimuleren, terwijl zij van nature allemaal kleine onderzoekertjes zijn. Kinderen stellen immers veelvuldig de 'waarom' vraag. Als volwassenen moeten wij hen aanmoedigen om op ontdekking te gaan. Juist in hun eerste levensjaren leren kinderen bijzonder actief en snel. Wacht je met techniekeducatie tot een kind naar school gaat? Dan mis je ongeloofelijk veel belangrijke leermomenten.'

Moet iedereen die met kinderen werkt dan verstand hebben van natuurwetenschap, wiskunde en techniek? 'Nee!' Was het antwoord van dr. Peter Rösner, directeur van Haus der kleinen Forscher. Rösner: 
'Onderzoeken heet niet voor niks onderzoeken. Je hoeft het antwoord als begeleider niet altijd te weten. Samen met kinderen ga je hier juist naar op zoek. Techniek&Ik legt op een toegankelijke manier uit hoe je dit kunt doen. Dat maakt het programma niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor hun begeleiders!'

De middag werd afgesloten met een aantal inspirerende mini workshops om Techniek&Ik in de praktijk te ervaren. Wilt u meer weten over Techniek&Ik? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bekijk het filmpje

Fotoimpressie


persbericht mei 2013:
meer technisch geschoolde vakmensen in onderwijs en kinderopvang

Korein Groep en Fontys Hogeschool Kind & Educatie gaan intensief samenwerken om (aankomend) pedagogisch medewerkers en (aankomend) leerkrachten te trainen en te begeleiden op het gebied van natuurwetenschap, wiskunde en techniek. Daartoe tekenden zij op donderdag 24 mei een convenant. De samenwerking krijgt concreet vorm met het programma Techniek&ik: een nieuwe methodiek die op 5 juni a.s. tijdens de Dutch Technology Week 2013 in Nederland wordt gelanceerd. Korein Groep en Fontys HKE zetten zo een standaard neer voor techniekeducatie van kinderen tot 14 jaar. Eerst in de Brainport-regio en later in geheel Nederland. Zij geven daarmee invulling aan het Nationaal Techniekpact dat op 13 mei jl. in Den Haag werd ondertekend door regering, bedrijfsleven en ondermeer Brainport-voorzitter Rob van Gijzel. 


» Download volledige perbericht (pdf)